• /weil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng khóc thét, tiếng la khóc, tiếng kêu khóc the thé (nhất là do đau đớn hoặc thương tiếc)
  the child burst into loud wails
  đứa bé khóc thét lên
  Tiếng rền rĩ
  the wail of sirens
  tiếng rền rĩ của còi báo động

  Nội động từ

  Kêu gào, than vãn, khóc than
  to wail over one's misfortunes
  than vãn về những nỗi bất hạnh của mình
  the wind was wailing
  gió than vãn
  Rền rĩ
  the child was wailing loudly that she had hurt her foot
  đứa bé đang rên la là nó bị đau ở chân
  ( + for somebody) than khóc, kể lể, thương tiếc ai
  she was wailing for her lost child
  chị ấy đang khóc than về đứa con đã mất của mình

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bay , moan , ululation , yowl

  Từ trái nghĩa

  verb
  whimper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X