• (đổi hướng từ Abnegating)
  /´æbni¸geit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhịn (cái gì)
  Bỏ (đạo)
  Từ bỏ (quyền lợi...); từ chối không nhận (đặc quyền...)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X