• /´fɔ:¸bɛə/

  Thông dụng

  Danh từ, (thường) số nhiều + Cách viết khác : ( .forebear)

  tổ tiên, ông bà ông vải; các bậc tiền bối
  all men do not follow in the footsteps of their forbears
  sinh tử bất sinh tâm
  cha mẹ sinh con, trời sinh tính

  Nội động từ .forbore, .forborne

  ( + from) nhịn
  Đừng, không (nói, làm...)
  when in doubt, forbear
  chưa chắc thì đừng nói
  Chịu đựng, kiên nhẫn, chịu đựng

  Ngoại động từ

  Nhịn
  Không dùng; không nhắc đến

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kiêng (cữ)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X