• /əb'dʒʊə(r)/

  Thông dụng

  Động từ

  Tuyên bố bỏ, nguyện bỏ
  to abjure one's religion
  bỏ đạo
  to abjure one's rights
  tuyên bố từ bỏ quyền lợi của mình
  Rút lui (ý kiến, lời hứa...)
  to abjure one's opinion
  rút lui ý kiến

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X