• /əkˈseptə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thương nghiệp) người nhận thanh toán (hoá đơn...)
  (vật lý); (hoá học) chất nhận

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất hấp thu (chất nhận)

  Giải thích EN: A calcinated carbonate that absorbs the carbon dioxide evolved duringa process of coal gasification. Giải thích VN: Một chất cabonat hấp thu cabo di oxit bắn ra trong quá trình khí hóa than.

  nguyên tử nhận

  Y học

  chất nhận
  hydrogen acceptor
  chất nhận hyđrô
  oxygen acceptor
  chất nhận oxi

  Điện lạnh

  axepto

  Kỹ thuật chung

  người chấp nhận
  mạch nhận
  phần tử nhận

  Kinh tế

  người chấp nhận
  acceptor for honour
  người chấp nhận vì danh dự
  acceptor supra protest
  người chấp nhận can thiệp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X