• Hóa học & vật liệu

    ga a xít

    Giải thích EN: The hydrogen sulfide and carbon dioxide emitted in refinery gases that form corrosive acids when combined with moisture. Giải thích VN: Sun fua hydro và axít cabon bốc ra trong quy trình lọc ga tạo ra axít ăn mòn khi kết hợp với hơi nước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X