• /´gʌvəniη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cai quản, quản trị
  the governing body of a college
  hội đồng quản trị nhà trường
  Chủ đạo, chủ yếu, bao trùm
  governing idea
  tư tưởng chủ đạo

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  điều hành [sự điều hành]

  Cơ - Điện tử

  Sự điều khiển, sự điều chỉnh

  Kỹ thuật chung

  sự điều khiển
  sự điều chỉnh
  sự điều hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X