• (đổi hướng từ Adults)
  /['ædʌlt, ə'dʌlt]/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người lớn, người đã trưởng thành

  Tính từ

  Trưởng thành

  Chuyên ngành

  Y học

  người trưởng thành
  người lớn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  adolescent , infant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X