• /´si:zənd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dày dạn
  a seasoned soldier
  chiến sĩ dày dạn
  Thích hợp để sử dụng
  seasoned timber
  gỗ đã khô


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X