• /mis´li:diη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm cho lạc đường, làm cho lạc lối
  Làm cho mê muội, làm cho lầm đường lạc lối
  Lừa dối

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lầm lẫn
  sai lạc
  sai lầm

  Kinh tế

  đánh lạc hướng
  đánh lừa
  gian dối
  sai lệch
  thông tin đánh lừa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X