• Giao thông & vận tải

  sự trắc địa hàng không

  Hóa học & vật liệu

  sự chụp ảnh hành không

  Xây dựng

  khảo sát hàng không

  Kỹ thuật chung

  khảo sát trên không

  Giải thích EN: Aerial photographs or other data, such as electronic information, gathered from an airborne source to aid in making topographical maps, charts, plans, and surveys. Giải thích VN: Các bức ảnh chụp từ trên không hoặc các thông tin khác như thông tin điện tử được thu thập từ các nguồn trên không nhằm hỗ trợ cho việc vẽ bản đồ địa hình, biểu đồ hay trắc đạc.

  sự chụp ảnh hàng không
  trắc lượng hàng không

  Kinh tế

  việc lập bản đồ bằng máy bay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X