• /´ælimənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ ăn
  Sự cấp dưỡng; sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần

  Ngoại động từ

  Cho ăn, nuôi dưỡng
  Cấp dưỡng; giúp đỡ về vật chất và tinh thần

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  thức ăn

  Kinh tế

  đồ ăn
  sự cấp dưỡng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X