• /vitəl/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều victuals

  ( số nhiều) thức ăn, đồ uống; đồ dự trữ

  Nội động từ

  Mua thức ăn
  Ăn uống

  Ngoại động từ

  Cung cấp lương thực thực phẩm
  to victual a town
  cung cấp lương thực thực phẩm cho một thành phố

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cung cấp lương thực thực phẩm
  cung cấp thực phẩm và đồ dự trữ (cho một chiếc tàu, ..)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X