• /´nju:triʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nuôi dưỡng, sự dinh dưỡng
  Đồ ăn bổ
  (y học) khoa dinh dưỡng

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  sự cho ăn
  sự nuôi duỡng

  Y học

  sự dinh dưỡng

  Kỹ thuật chung

  dinh dưỡng

  Kinh tế

  sự nuôi dưỡng
  thức ăn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X