• Điện

  điện xoay chiều
  alternating current relay
  rơle (dùng điện) xoay chiều
  alternating current source
  nguồn (điện) xoay chiều
  alternating-current circuit
  mạch (điện) xoay chiều
  alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều
  salient-pole rotor alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều rôto cực lồi
  single-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều một pha
  three-phase (alternatingcurrent) network
  lưới điện (xoay chiều) ba pha
  three-phase alternating current
  điện xoay chiều ba pha
  three-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều ba pha

  Điện lạnh

  dòng điện AC

  Điện

  dòng điện xoay chiều
  dòng điện xoay chiều AC

  Giải thích VN: Dòng điện thay đổi có chu kỳ theo thời gian.

  Kỹ thuật chung

  dòng xoay chiều
  alternating current (AC)
  dòng xoay chiều (AC)
  alternating current welding transformer
  biến áp hàn dòng xoay chiều
  alternating-current bridge
  cầu dòng xoay chiều
  alternating-current circuit theory
  lý thuyết mạch dòng xoay chiều
  alternating-current coupling
  ghép dòng xoay chiều
  alternating-current erasing head
  đầu xóa dòng xoay chiều
  alternating-current generator
  máy phát dòng xoay chiều
  alternating-current network
  mạng dòng xoay chiều
  alternating-current power supply
  bộ nguồn dòng xoay chiều
  alternating-current resistance
  điện trở dòng xoay chiều
  alternating-current transmission
  phát dòng xoay chiều
  alternating-current transmission
  truyền dòng xoay chiều
  rectified alternating current
  dòng xoay chiều được chỉnh lưu
  two-phase alternating-current circuit
  mạch dòng xoay chiều hai pha
  VAC (volts-alternating current)
  vôn-dòng xoay chiều
  volts-alternating current (VAC)
  vôn-dòng xoay chiều

  Xây dựng

  dòng xoay chiều

  Địa chất

  dòng điện xoay chiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X