• /tɔ:´pi:dou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều torpedoes

  (động vật học) cá đuối điện
  Ngư lôi (quả đạn hình ống, chứa thuốc nổ, chạy ở dưới nước, do các tàu ngầm, máy bay hoặc tàu nổi bắn vào các tàu bè)
  aerial torpedo
  ngư lôi phóng từ máy bay
  (ngành đường sắt) pháo hiệu

  Ngoại động từ

  Tấn công bằng ngư lôi, phá hủy bằng ngư lôi, đánh đắm bằng ngư lôi; phóng ngư lôi
  (nghĩa bóng) làm tê liệt, làm tan vỡ; phá hoại (một chính sách, sự kiện..)
  to torpedo an agreement
  phá hoại một hiệp định

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  pháo hiệu
  pháo hiệu phòng vệ

  Kỹ thuật chung

  ngư lôi
  đột lỗ bằng chất nổ

  Giải thích EN: An encased explosive used to blast clear a borehole.

  Giải thích VN: Là thiết bị nổ kín dùng để làm sạch lỗ khoan.

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X