• /nei'pɑ:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) Napan
  a napalm bomb
  bom napan

  Động từ

  Ném bom napan

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  napan

  Giải thích EN: 1. a substance, consisting of aluminum soaps or sodium palmitate, that is added to gasoline or oil in order to form a highly incendiary jellylike material.a substance, consisting of aluminum soaps or sodium palmitate, that is added to gasoline or oil in order to form a highly incendiary jellylike material. 2. the material thus formed, used in bombs and flamethrowers.the material thus formed, used in bombs and flamethrowers. Giải thích VN: 1. chất, chứa xà phòng nhôm hoặc natri palminat, có thêm dầu hỏa hoặc dầu mỏ để tạo thành vật liệu đông dễ cháy.2. vật liệu sử dụng trong chế tạo bom và súng phun lửa.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X