• /´æmpɛə/

  Điện

  ampe
  absolute ampere
  ampe tuyệt đối
  Ampere (A)
  Ampe (A)
  ampere meter squared
  ampe mét bình phương
  ampere per meter
  ampe trên mét
  ampere per square inch
  ampe trên insơ bình phương
  ampere per square meter
  ampe mét bình phương
  ampere square meter per joule second
  ampe mét bình phương trên jun giây
  ampere-conductor (s)
  ampe thanh dẫn
  ampere-conductors
  ampe thanh dẫn
  ampere-hour
  ampe-giờ
  ampere-hour capacity
  dung lượng ampe giờ
  ampere-hour efficiency
  hiệu suất ampe-giờ
  ampere-hour meter
  đồng hồ ampe-giờ
  ampere-hour meter
  ampe giờ kế
  ampere-hour meter
  ampe kế giờ
  ampere-minute
  ampe phút
  ampere-second
  ampe giây
  ampere-turn
  ampe-vòng
  ampere-voltmeter
  ampe-vôn kế
  effective ampere
  ampe hiệu dụng
  legal ampere
  ampe hợp pháp
  reactive volt ampere
  vôn-ampe vô công
  reactive volt-ampere hour
  vôn-ampe-giờ vô công
  reactive volt-ampere-hour meter
  đồng hồ vôn-ampe-giờ phản ứng
  volt-ampere
  von-ampe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X