• Hóa học & vật liệu

  khí áp kế hộp

  Điện lạnh

  khí (quyển) áp kế hộp

  Điện

  phong vũ biểu

  Giải thích VN: Dụng cụ đo áp suất không khí.

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ đo khí áp hộp

  Giải thích EN: A small barometer having a sealed, bellowslike box that contracts or expands as air pressure rises or drops; used to measure the local atmospheric pressure and to estimate altitude. Giải thích VN: Một máy đo khí áp nhỏ có một hộp ống thổi bọc kín nó có thể co lại hay giãn ra theo áp suất không khí tăng hay giảm; sử dụng để đo áp suất khí quyển ở một vùng và tính độ cao.

  phong vũ biểu kim loại

  Xây dựng

  hộp khí áp kế (đo cao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X