• Xây dựng

    cầu thang có góc

    Giải thích EN: A stair whose successive flights are set at an angle other than 180° to one another. Giải thích VN: Cầu thang có dãy các bậc thang được đặt ở một góc khác 180 độ so với nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X