• (đổi hướng từ Flights)
  /flait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bỏ chạy, sự rút chạy
  to seek safety in flight
  bỏ chạy thoát thân
  to put the enemy to flight
  làm cho kẻ địch bỏ chạy
  to take flight; to betake oneself to flight; to take to flight
  bỏ chạy, rút chạy
  Sự bay; chuyến bay
  to take one's flight to; to wing one's flight
  bay
  in flight
  đang bay
  Sự truy đuổi, sự đuổi bắt
  Đàn (chim... bay)
  a flight of birds
  đàn chim bay
  a flight of arrows
  một loạt tên bay
  Đường đạn; sự bay vụt (đạn)
  Tầm bay (chim, đạn)
  Sự trôi nhanh (thời gian)
  Sự bay bổng, sự phiêu diêu (trí tưởng tượng)
  Tầng, đợt (cầu thang)
  my room is two flights up
  buồng của tôi ở tầng hai
  Loạt (tên, đạn...)
  Trấu (yến mạch)
  Phi đội (của không quân Anh)
  Cuộc thi bắn cung tầm xa; tên dùng trong cuộc thi bắn cung tầm xa ( (cũng) flight arrow)

  Ngoại động từ

  Bắn (chim) khi đang bay
  Thay đổi hướng đi (của quả bóng crickê)

  Nội động từ

  Bay thành đàn (chim)

  Cấu trúc từ

  in the first flight
  dẫn đầu, đi đầu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (cơ học ) sự bay
  blind flight
  (cơ học ) sự bay mù
  level flight
  (cơ học ) sự bay nằm ngang


  Xây dựng

  khay nâng
  feeder flight
  khay nâng máy tiếp liệu
  flat flight
  khay nâng phẳng
  bậc cầu thang

  Giải thích VN: Bậc cầu thang giữa 2 tòa nhà hoặc 2 đầu cầu thang.

  mâm thang

  Giải thích EN: A series of stairs between landings or floors.

  Giải thích VN: Loạt bậc thang giữa chiếu nghỉ hoặc sàn.

  một dãy phòng
  tầng (nhà)

  Kỹ thuật chung

  độ uốn
  đợt cầu thang
  flight header
  dầm ngang đợt cầu thang
  rise of flight of stairs
  chiều cao đợt cầu thang
  straight flight
  đợt cầu thang thẳng
  sự bay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X