• /´enmiti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thù hằn
  Tình trạng thù địch
  to be at enmity with someone
  thù địch với ai


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X