• /ə´pi:zmənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự khuyên giải; sự an ủi, sự làm cho khuây, sự làm cho nguôi; sự dỗ dành
  Sự làm cho dịu đi; sự làm đỡ
  Sự nhân nhượng vô nguyên tắc, sự thoả hiệp vô nguyên tắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X