• /¸repə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều

  Sự bồi thường thiệt hại, sự đền bù thiệt hại
  ( số nhiều) bồi thường thiệt hại chiến tranh (do kẻ thua trận phải chi ra)
  to exact heavy reparations
  đòi bồi thường chiến tranh nặng nề

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) sự bồi thường; sự sửa chữa; sự tu sửa

  Kỹ thuật chung

  sự bồi thường
  sự sửa chữa
  sự tu sửa

  Kinh tế

  sự bồi thường
  reparation for (a) loss
  sự bồi thường (một) tổn thất
  reparation for damage
  sự bồi thường thiệt hại
  sự đền bù thiệt hại
  tiền bồi thường chiến tranh (mà nước thua trận phải trả)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X