• Hóa học & vật liệu

  kiến trúc đổ bê tông

  Giải thích EN: A term for concrete that is used for finishing or decoration on a building surface, as opposed to a structural use. Giải thích VN: Một thuật ngữ về bê tông dùng để chỉ sự kết thúc hay trang trí trên bề mặt của tòa nhà, ngược với cấu trúc sử dụng.

  Xây dựng

  bê tông kiến trúc

  Kỹ thuật chung

  bê tông trang trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X