• /'ærou/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tên, mũi tên
  Vật hình tên
  to have an arrow in one's quiver
  còn một mũi tên trong ống tên; (nghĩa bóng) còn phương tiện dự trữ
  as straight as an arrow
  trung thực và bộc trực

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mũi tên (trên sơ đồ)

  Xây dựng

  tay chỉ

  Kỹ thuật chung

  kim chỉ
  mũi tên
  mũi tên, mũi nhọn

  Địa chất

  mũi tên (trên bản vẽ), kim chỉ (báo)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X