• /'ɔ:k∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bán đấu giá
  to put up to (Mỹ: at) auction; to sell by (Mỹ: at) auction
  bán đấu giá
  auction sale
  cuộc bán đấu giá
  auction bridge
  dạng bài bridge mà trong đó, các người chơi xướng bài lên để giành quyền gọi chủ bài

  Động từ

  Bán đấu giá
  to auction sth off
  bán đấu giá cho rảnh (nhất là những hàng dư thừa)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đấu giá

  Kỹ thuật chung

  bán đấu giá

  Kinh tế

  bán đấu giá
  đấu giá
  sự bán đấu giá

  Chứng khoán

  Đấu giá
  1. Saga.vn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X