• Toán & tin

  lý thuyết về người máy

  Đo lường & điều khiển

  lý thuyết thiết bị tự động

  Giải thích EN: 1. a theory concerning the operating principles, applications, and behavioral characteristics of automatic devices.a theory concerning the operating principles, applications, and behavioral characteristics of automatic devices.2. a theory concerning models of objects and processes such as computers, digital circuits, nervous systems, cellular growth, and reproduction.a theory concerning models of objects and processes such as computers, digital circuits, nervous systems, cellular growth, and reproduction. Giải thích VN: 1.Lý thuyết về nguyên lý hoạt động, các ứng dụng, các đặc tính của các thiết bị tự động. 2. Lý thuyết về mô hình đối tượng và các quá trình như máy tính, mạch kỹ thuật số, hệ thống thần kinh, phát triển tế bào, sự sinh sản.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X