• /´bæk¸lɔg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ùn đống
  Phần đơn hàng chưa thực hiện được

  Chuyên ngành

  Vật lý

  sự tồn đọng

  Kỹ thuật chung

  sự ứ đọng

  Kinh tế

  tồn đọng
  backlog of orders
  đơn đặt hàng tồn đọng (chưa giao)
  backlog of orders
  đơn hàng tồn đọng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X