• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cỡ khóa, khoảng cách khóa cửa

  Giải thích EN: The horizontal distance between the face on the centerline of a lock or latch to the center of the keyhole, lock cylinder, or lock mechanism through which a bolt passes.

  Giải thích VN: Khoảng cách bề ngang giữa gờ mặt lắp khóa tới tâm lỗ khóa huặc trụ khóa huặc kỹ thuật ổ khóa có cài chốt.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dòng chảy ngược
  dòng chảy xoáy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  reversal , setback

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X