• (đổi hướng từ Surrounded)
  /sә'raƱnd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường viền bao quanh một (để trang trí..)
  Mép sàn nhà (phần giữa thảm và tường)

  Ngoại động từ

  Vây quanh; bao vây (quân địch..)
  the troops have surround the town
  quân sĩ bao vây thành phố
  Bao quanh
  trees surround the pond
  cây cối bao quanh cái ao

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  trường chung quanh

  Kỹ thuật chung

  bao quanh
  rear light surround
  đường viền bao quanh đèn sau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X