• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  đóng cặn

  Giải thích EN: The accumulation of a viscous consolidated material by a section of drilling equipment while it is operating.Navigation. the pulling away of an anchor from a soft bottom with a large clump of mud attached to it. Giải thích VN: Sự tích tụ của những chất lỏng nhớt kết rắn trong một bộ phận của máy khoan. Trong hàng hải, sự tháo bỏ phần bị bám bùn khỏi mỏ neo tàu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X