• Kỹ thuật chung

    đường cong bathtub

    Giải thích EN: A statistical curve representing the typical pattern of equipment failure of a given machine over time: the initially high failure rate drops sharply after the machine is broken in, levels out over extended use, and then rises again as the machine wears out. Giải thích VN: Một đường cong thống kê mô tả xu hướng hỏng hóc máy móc điển hình của một máy cho trước theo thời gian; tỷ lệ hỏng hóc ban đầu cao giảm nhanh xuống sau khi máy được sửa chữa, cân bằng khi được dùng tiếp, và tăng lại khi máy bị hỏng hóc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X