• (đổi hướng từ Beckoned)
  /´bekən/

  Thông dụng

  Động từ

  Vẫy tay ra hiệu, gật đầu ra hiệu
  to beckon someone to come nearer
  vẫy tay (gật đầu) ra hiệu cho ai đến gần

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X