• /kouks/

  Thông dụng

  Động từ

  Dỗ, dỗ ngọt, nói ngọt, vỗ về, tán tỉnh
  to coax a child to take his medicine
  dỗ đứa trẻ uống thuốc
  to coax something out of somebody
  dỗ ngọt được của ai cái gì, tán tỉnh được cái gì của ai
  to coax somebody into doing something
  tán ai làm gì
  to coax fire to light
  cời lửa cho cháy
  to coax key into lock
  lừa chìa khoá vào ổ khoá

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cáp đồng tâm
  cáp đồng trục
  Coax-to-Twisted-Pair Adapter (CTPA)
  bộ phối ghép cáp đồng trục với đôi dây xoắn
  đường dây đồng tâm
  đường dây đồng trục
  đường truyền đồng tâm
  đường truyền đồng trục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X