• /tempt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Dụ, xúi, xúi giục, khích; lôi cuốn
  to tempt someone to evil
  xúi ai làm điều ác
  Cám dỗ, quyến rũ, nhử, gợi thèm, lôi cuốn
  to tempt the appetite
  làm cho thèm ăn
  tempt fate/providence
  hành động liều lĩnh; liều

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X