• /bi:tl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái chày
  between the beetle and the block
  trên đe dưới búa

  Ngoại động từ

  Giã bằng chày, đập bằng chày

  Danh từ

  (động vật học) bọ cánh cứng
  con xén tóc
  (thông tục) con gián ( (cũng) black beetle)
  Người cận thị
  blind as beetle; beetle blind
  mù hoàn toàn

  Nội động từ

  (từ lóng) đi vội vã, đi tất tưởi ( (cũng) beetle along)
  Đi ra, đi chơi ( (cũng) beetle off, away)
  Cheo leo, nhô ra (tảng đá)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  búa thợ lát đường
  vồ đầm

  Kỹ thuật chung

  búa đầm
  sự đầm

  Địa chất

  búa tạ, cái đầm, cái chày

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X