• /¸ouvə´hæη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần nhô ra ở trên
  Độ nhô ra (của mái nhà)
  ,ouv”'h“–
  động từ overhung
  Nhô ra ở trên
  (nghĩa bóng) treo lơ lửng (một cách đe doạ)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  đoạn chìa ra, công xôn

  Ô tô

  độ nhô ra
  phần nhô khung xe

  Giải thích VN: Là phần cuối (đầy hay đuôi) của xe cho đến trục (trước hoặc sau) của xe.

  Toán & tin

  treo lơ lửng

  Xây dựng

  mái che ô văng
  múi thừa
  phần hẫng
  sự nhô ra

  Giải thích EN: 1. a projecting building element, such as a roof or second story.a projecting building element, such as a roof or second story.2. the extent that such an element projects beyond something below.the extent that such an element projects beyond something below..

  Giải thích VN: 1. Một thành phần nhô ra ngoài của một tòa nhà như là mái hoặc một tầng phụ///2. Dùng để chỉ sự mở rộng, nhô ra của một thành phần vượt quá thành phần ở phía dưới.

  tầm chìa

  Kỹ thuật chung

  côngxon
  balanced erection by overhang
  sự lắp cân bằng kiểu côngxon
  dầm hẫng
  đỡ
  độ nhô
  đoạn chìa
  length of overhang
  đoạn chìa tầm với
  nhịp công xôn
  giá treo
  mái che
  mái đua
  mẩu chìa
  phần nhô
  phần nhô ra
  ô văng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X