• /dʒʌt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phần lòi ra, phần nhô ra, phần thò ra

  Nội động từ

  ( (thường) + out, forth) lòi ra, thò ra, nhô ra
  the balcony juts out over the garden
  bao lơn nhô ra ngoài vườn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chỗ lồi ra
  nhô ra
  lồi ra
  phần nhô ra

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  indent , recede

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X