• /gʌʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phun ra, sự vọt ra
  Sự bộc lộ tràn trề, sự thổ lộ tràn trề (tình cảm)
  a gush of anger
  cơn giận đùng đùng

  Động từ

  Phun ra, vọt ra
  oil gushes from a new well
  dầu phun ra từ một giếng mới
  blood gushes from a wound
  máu vọt ra từ một vết thương
  Nói một thôi một hồi, phun ra một tràng
  Bộc lộ tràn trề, thổ lộ tràn trề (tình cảm...)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự phụt ra
  sự trào ra

  Kỹ thuật chung

  dòng chảy xiết
  phọt ra
  sự phun
  sự phun ra

  Kinh tế

  sự chảy nhọt ra
  sự chảy phun ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X