• /bif/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ lóng) cú đấm mạnh

  Ngoại động từ

  (từ lóng) đấm mạnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  bash , catch , clout , knock , pop , slam , slog , slug , smash , smite , sock , strike , swat , thwack , whack , wham , whop
  noun
  bang , clout , crack , hit , lick , pound , slug , sock , swat , thwack , welt , whack , wham , whop

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X