• /wæm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) tiếng động của một cú đánh mạnh, bất ngờ

  Thán từ

  Ầm, rầm (diễn tả sự đụng mạnh, bất ngờ)
  wham! the car hit the wall
  rầm! chiếc ô tô đâm vào bức tường

  Ngoại động từ

  (thông tục) đánh mạnh ai/cái gì
  (thông tục) di chuyển (cái gì) nhanh, di chuyển mạnh, di chuyển ầm ĩ
  he whammed the ball into the back of the net
  anh ấy sút mạnh quả bóng lọt sâu vào sau lưới

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bang , clout , crack , hit , lick , pound , slug , sock , swat , thwack , welt , whack , whop , crash , smash
  verb
  bash , catch , clout , knock , pop , slam , slog , slug , smash , smite , sock , strike , swat , thwack , whack , whop , bang , blow , crash , hit , whammy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X