• /swɔt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cú đập mạnh

  Ngoại động từ

  Đánh mạnh, đập nát (ruồi...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  beat , belt , biff , box , buffet , clobber , clout , cuff , ding , knock , slap , slug , smack , smash , sock , strike , wallop , whack , bash , catch , pop , slam , slog , smite , thwack , wham , whop , bust , punch , spank , bat , blow , hit
  noun
  bang , clout , crack , hit , lick , pound , slug , sock , thwack , welt , whack , wham , whop , box , buffet , bust , chop , cuff , punch , smack , smacker , spank

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X