• /bai'noumjəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán) nhị thức
  (sinh học) tên sinh vật học có hai thuật ngữ

  Kỹ thuật chung

  nhị thức
  binomial array antenna
  ăng ten giàn nhị thức
  binomial coefficient
  hệ số nhị thức
  binomial curve
  đường nhị thức
  binomial dichotomy
  lưỡng phân nhị thức
  binomial differential
  vi phân nhị thức
  binomial distribution
  phân bố nhị thức
  binomial distribution
  phân phối nhị thức
  binomial distribution
  phân số nhị thức
  binomial equation
  phương trình nhị thức
  binomial expansion
  sự khai triển nhị thức
  binomial expansion
  sự triển khai nhị thức
  binomial formula
  công thức nhị thức
  binomial series
  chuỗi nhị thức
  binomial theorem
  định lý nhị thức
  conjugate binomial surds
  vô tỷ nhị thức liên hợp
  negative binomial distribution
  phân bố nhị thức âm
  Newton's binomial
  nhị thức Newton
  newton's binomial
  nhị thức Newtơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X