• /bliːtʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất tẩy trắng

  Động từ

  Tẩy trắng, chuội

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm mất màu
  làm phai màu
  làm trắng
  tẩy trắng
  bleach liquid
  dung dịch tẩy trắng
  bleach out
  bột (đã) tẩy trắng
  bleach powder
  bột tẩy trắng

  Kinh tế

  tẩy trắng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  blacken , darken , yellow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X