• Đo lường & điều khiển

    hệ thống tín hiệu khối

    Giải thích EN: An automated traffic control system for railroads that uses the tracks as electrical circuits to detect the presence of train engines or cars. Giải thích VN: Hệ thống điều khiển giao thông tự động trong nghành đường sắt, sử dụng các đường ray như mạch điện để phát hiện tầu hoặc xe.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X