• Giao thông & vận tải

  hệ thống đóng đường
  Block system, Automatic
  hệ thống đóng đường tự động

  Đo lường & điều khiển

  hệ thống khối

  Giải thích EN: An automated railroad traffic control system that uses the tracks as electrical circuits to detect the presence of train engines or cars. Giải thích VN: Hệ thống điều khiển giao thông tự động trong ngành đường sắt, sử dụng các đường ray như mạch điện để phát hiện tầu hoặc xe.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X