• Kỹ thuật chung

    kiểm tra độ ròcủa thùng

    Giải thích EN: A test in which items being checked for leaks are placed in pressurized fluid; the fluid is forced into any holes or ruptures present in the item. Giải thích VN: Phép kiểm tra trong đó các vật cần được kiểm tra các lỗ rò được đặt trong một chất lỏng được điều áp; chất lỏng này sẽ được đẩy vào bất cứ lỗ rò hay thủng nào có trên vật.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X