• /buə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cục mịch, người thô lỗ; người quê mùa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X