• /bru:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Súc vật, thú vật
  Kẻ cục súc, kẻ vũ phu

  Tính từ

  (thuộc) súc vật
  Cục súc, vũ phu
  brute strength
  sức mạnh vũ phu
  Hung ác, tàn bạo
  (thuộc) xác thịt, nhục dục

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  gentle , mild , weak

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X